پایگاه اینترنتی فانکیوسکبرنامه آوانو جایگزین شب کوک شد باربد بابایی کارگردان هنری برنامه «شب کوک» از آغاز پخش برنامه جدیدی با نام «آوا نو» که شباهت هایی با «شب کوک» دارد در دی ماه خبر داد و در این باره به ما گفت: برنامه

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان